Siena Palio XVIII (Tartuca/Schildpad) in Fine Art Connoisseur Magazine

Ik ben blij, gevleid en trots om het meest recente portret uit mijn serie Siena Palio Portretten te vinden in het prestigieuze Amerikaanse Kunsttijdschrift Fine Art Connoisseur. Hoofdstuk Today's Masters, artikel Dressed to Impress door Max Gillies, pagina'2 052-060, December 2022.

 

 

Alle tekstuele informatie en foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Yvonne Melchers.
Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.

© Yvonne Melchers | Privacyverklaring

Site: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites

All textual information and photos on this website are and remain the property of Yvonne Melchers.
Nothing on this website may therefore be copied without her express permission.

© Yvonne Melchers | Privacy

Site: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram