Expositie Goodlooking in Ruurlo

DE KUNST VAN HET PORTRETTEREN

(Mijn portret van Prof. Dr. M.J. Heineman is uitgenodigd voor deze expositie en wordt welwillend uitgeleend door het Universitair Medisch Centrum Amsterdam/Divisie Verloskunde en Gynaecologie)

In de 17e eeuw kende de portretkunst een bloeiperiode met namen als
Rembrandt en Frans Hals. Op de expositie Good Looking – portretkunst in
Ruurlo – bewijzen zo’n 60 hedendaagse kunstenaars met hun schilderijen en
beelden dat ook in de 21e eeuw deze kunst op hoog niveau wordt beoefend.
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur (Dorpskerk op zondag vanaf
13.00 uur) – maandag gesloten
Entreeprijs:
€ 7,50 (tot 16 jaar gratis), inclusief luxe catalogus met afbeeldingen van
66 kunstwerken met een toelichting door de kunstenaar.
Twee locaties:
In het centrum van Ruurlo:
Galerie De Smidse en de Dorpskerk
www.goodlookinginruurlo.nl

ZIE OOK FLYER I en FLYER II

 

Alle tekstuele informatie en foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Yvonne Melchers.
Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.

© Yvonne Melchers | Privacyverklaring

Site: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites

All textual information and photos on this website are and remain the property of Yvonne Melchers.
Nothing on this website may therefore be copied without her express permission.

© Yvonne Melchers | Privacy

Site: Indrukwekkend | Marketingbureau | on- offline marketing en websites

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram